Strona główna

W dniu 8 marca o godzinie 18.00 w Galerii „Weranda” odbędzie się wernisaż fotografii
Mieczysława Wielomskiego pt. „Śląsk – przeciw nicości”

W imieniu organizatorów i swoim własnym – serdecznie zapraszam.

 

 

 

 

„W ten sposób zbliżamy się do sztuki całkowicie nowej, która wobec znanego nam dotychczas malarstwa będzie tym, czym muzyka jest wobec literatury. Będzie to malarstwo czyste, tak samo jak muzyka jest czysta literaturą. Słuchając koncertu miłośnik muzyki doświadcza radości innego rodzaju niż ta, jaką sprawia mu słuchanie odgłosów naturalnych – szmeru strumienia, łoskotu potoku, świstu wiatru w lesie czy też harmonii mowy ludzkiej, opartej na rozumie a nie na estetyce. W ten sam sposób malarze nowocześni dostarczać będą swym wielbicielom wzruszeń artystycznych, opartych jedynie na harmonii różnorodnych świateł”

cytat za: Guillaume Apollinaire „KUBIŚCI rozważania estetyczne” Wyd. Literackie Kraków 1967 s.16-17