Strona główna

Po kilku latach odnawiam stronę www.wojteknoga.pl
Aktualizacje będą wprowadzane sukcesywnie, pojawią się nowe galerie – niektóre pewnie znikną.

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony
Wojtek Noga

Galeria „Biebrzany” – Ślimak

„W ten sposób zbliżamy się do sztuki całkowicie nowej, która wobec znanego nam dotychczas malarstwa będzie tym, czym muzyka jest wobec literatury. Będzie to malarstwo czyste, tak samo jak muzyka jest czysta literaturą. Słuchając koncertu miłośnik muzyki doświadcza radości innego rodzaju niż ta, jaką sprawia mu słuchanie odgłosów naturalnych – szmeru strumienia, łoskotu potoku, świstu wiatru w lesie czy też harmonii mowy ludzkiej, opartej na rozumie a nie na estetyce. W ten sam sposób malarze nowocześni dostarczać będą swym wielbicielom wzruszeń artystycznych, opartych jedynie na harmonii różnorodnych świateł”

cytat za: Guillaume Apollinaire „KUBIŚCI rozważania estetyczne” Wyd. Literackie Kraków 1967 s.16-17